Sökning: "Gauti Laxdal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gauti Laxdal.

  1. 1. The influence of graft choice and fixation materials on the outcome after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction

    Författare :Gauti Laxdal; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anterior cruciate ligament; bioabsorbable; fixation; male; radiographic; randomised; reconstruction; surgery;

    Sammanfattning : .... LÄS MER