Sökning: "Garfinkel"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Garfinkel.

 1. 1. En empirisk vetenskap om duet : Om Alfred Schutz bidrag till sociologin

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Åke Nilsén; Åke Nilsen; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; methodical holism; methodical individualism; metodology; phenomenology; interpretive sociology; sociological theory; Garfinkel; Habermas; Berger Luckmann; Schutz; methodology; everyday-life; Berger Luckman;

  Sammanfattning : Popular AbstractDenna avhandling behandlar Alfred Schutz (1899-1959) sociologiska ansats, tidigt av honom själv benämnd som en empirisk vetenskap om duet, med fokus på den teori han utarbetade i syfte att förstärka den förstående sociologin. Baserat på metodologiska resonemang om möjligheten att nå en vetenskaplig kunskap om den meningskontext den andre, duet, handlar utifrån fördjupade Schutz den förstående sociologins teoretiska utgångspunkter i Edmund Husserls fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Det vardagliga och det vetenskapliga. Om sociologins begrepp

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Klas Gustavsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociological theory; philosophy of social science; common sense; ordinary language; everyday life; epistemological break; logical positivism; Louis Althusser; Herbert Blumer; Pierre Bourdieu; Émile Durkheim; Harold Garfinkel; Alfred Schutz; Dorothy E. Smith; Max Weber; Peter Winch; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the relationship between sociology and everyday life and aims primarily to critically evaluate the positions taken in the theoretical discussion on sociological concept formation and its relation to everyday life and social sciences. The main theoretical positions in the debate are summarized in two ideal typological models: (1) The rationalist theory of an epistemological break between everyday life and social science, here represented by the scholarships of Émile Durkheim, Louis Althusser and Pierre Bourdieu; (2) the everyday-life-oriented theory of continuity between everyday life and social science, represented by Peter Winch, Harold Garfinkel and Dorothy E. LÄS MER

 3. 3. Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ulla Jivegård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s performed activities; childhood sociology; conversation analysis; Ethnomethodology; participation framework; preschool; structural and semiotic resources;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore preschool children’s participation in and creation of self-organized joint activities (henceforth activities) in a Swedish preschool with a focus on how children’s everyday activities (initiated by children) are produced sequentially in time. The theoretical framework of the study is taken from childhood sociology (Corsaro, 2011), ethnomethodology (Garfinkel, 1967) and conversation analysis (Schegloff, 2007) and targets the production of children’s activities from beginning to end. LÄS MER

 4. 4. Accounting for Culture, Language and Identity in Educational Discourses : The Case of Indigenous Sámi in Finland, Sweden and Norway

  Detta är en avhandling från Griffith University

  Författare :Meeri Hellstén; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This research project examines the enactment of various versions of the concept of ‘culture’ in education policy and practice. Its interest lies in how indigenous Sámi culture is manifest in three different national, linguistic and education administration sites: Finland, Sweden and Norway. LÄS MER