Sökning: "Gang Li"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gang Li.

  1. 1. Visual linearization of image data for the display of digital intraoral radiographs

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Odontology

    Författare :Gang Li; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Digital intraoral radiography has developed rapidly during the past decade. The most important advantage of this technique is that it breaks the fixed relationship between exposure and density that is inherent in film radiography. Thus, processing of digital intraoral radiographs after image capturing has become possible. LÄS MER