Sökning: "Gabriella Åhmansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriella Åhmansson.

  1. 1. A life and its mirrors : a feminist reading of L. M. Montgomery's fiction. Vol. 1, An introduction to Lucy Maud Montgomery : Anne Shirley

    Författare :Gabriella Åhmansson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Engelska språket;

    Sammanfattning : .... LÄS MER