Sökning: "Gabriele Schierle"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriele Schierle.

  1. 1. Apoptosis And Excitotoxicity In The Death of Cultured And Grafted Dopaminergic Neurones

    Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

    Författare :Gabriele Schierle; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ac-YVAD-cmk; MK-801; flunarizine; N-methyl-D-aspartate; voltage-dependent calcium channels; Bcl-2; caspase; excitotoxicity; apoptosis; tyrosine hydroxylase; dopamine; Parkinson s disease; intracerebral transplantation; Poly ADP-ribose polymerase; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste två decennierna har transplantation av embryonal vävnad från ventrala mesencephalon, mitthjärnan, utvecklats till en möjlig terapi för Parkinson’s sjukdom. Ju bättre transplantatet återställer den dopaminerga neurotransmissionen, desto större blir den motoriska förbättringen hos patienten. LÄS MER