Sökning: "Gabriela Hinchcliffe Voglio"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gabriela Hinchcliffe Voglio.

  1. 1. Jaget, laget, Dotterbolaget : En studie av feministiskt nätverkande och rummets betydelse

    Författare :Gabriela Hinchcliffe Voglio; Susanne Stenbacka; Irene Molina; Johan Jansson; Mai Camilla Munkejord; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; networking; separatism; feminism; feminist organization; communities; place-bounded network; Möllevången; nätverkande; separatism; feminism; feministisk organisering; gemenskaper; platsbundet nätverk; Dotterbolaget; Malmö; redes; separatismo; feminismo; organización feminista; comunidades; red localizada; geografía económica feminista; Möllevången; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : This research explores how entrepreneurship interacts with feministic political commitments and praxis. It shows that this interaction is intimately shaped by its spatial setting, in this case Möllevången in the city of Malmö, Sweden. LÄS MER