Sökning: "Gabriel von Bonsdorff"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Gabriel von Bonsdorff.

 1. 1. Historia naturalis curculionum Sveciæ. Cujus partem primam, consent. experient. facult. med. examini offerunt auctor Gabriel Bonsdorff ... et respondens Laurentius G. Borgström, stipendiarius regius. Fennones. In audit. Gust. maj. d. XXV Junii, an. MDCCLXXXV. H. a. m. s

  Författare :Gabriel von Bonsdorff; Lars Borgström; Gabriel von Bonsdorff; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia naturalis curculionum Sveciæ. Cujus partem secundam, consent. experient. facult. med. examini offerunt auctor Gabriel Bonsdorff ... et respondens Petrus Ant. Norlin, Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XXVII Junii, an. MDCCLXXXV. H. a. m. s., P. 2

  Författare :Gabriel von Bonsdorff; Petrus Norlin; Gabriel von Bonsdorff; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Academisk afhandling om boställen. Hvilken med den vidtlagfarna juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden till offentelig granskning framställes af Johan Gabriel Bonsdorff ... Å Gustavianska lärosalen den 5 junii 1818. på vanlig tid f. och e. middagen

  Författare :Lars Georg Rabenius; Johan Gabriel von Bonsdorff; Lars Georg Rabenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bebådelsebilder : Om bildbruk under medeltiden

  Författare :Mia Åkestam; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margareta Kempff Östlind; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annunciation; Virgin Mary; angel; Gabriel; incarnation; medieval art; gesture; visual rethoric; reception; image culture; image context; liturgy; devotional image; palm; crown; pattens; medieval Sweden; Gotland; Lake Mälar district; Vadstena; St. Birgitta of Sweden; power; crusade; pilgrimage; Bebådelsen; jungfru Maria; ängel; Gabriel; inkarnation; medeltidskonst; gestik; bildretorik; reception; bildkultur; bildkontext; liturgi; andaktsbild; palm; krona; patinor; medeltida Sverige; Gotland; Mälardalen; Vadstena; Heliga Birgitta; makt; korståg; pilgrimsresa; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Annunciation motif and the use of images in a medieval socio-cultural context. There are almost 400 medieval images of the Annunciation from the period 1150–1550 in Sweden today. It is found in murals, baptismal fonts, paintings, wooden sculpture, stone reliefs, liturgical vessels, textile works and altarpieces. LÄS MER