Sökning: "Gabriel Oxenstierna"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Gabriel Oxenstierna.

 1. 1. Socialtjänstens förutsättningar för barnavårdsarbete : en studie om villkor, påfrestningar och resultat

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Gabriel Oxenstierna; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the conditions under which the social services work with different types of child welfare families.The questions are:What conditions within the social services itself and what factors pertaining to the child welfare families are important for 1) the social workers’ experience of strains occasioned by the job, 2) social workers’ chances of achieving set goals, and 3) the satisfaction of clients with the help they received?The situations of the child welfare families, the organisational preconditions for the work, and the families’ opinions of the social services and the help they received were investigated in child welfare groups in two districts of Botkyrka' Municipality. LÄS MER

 2. 2. Market power in the Swedish banking oligopoly : a game-theoretic model of competition applied to the five big Swedish banks 1989-97

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gabriel C Oxenstierna; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis aims at assessing the degree of competition among the five dominating Swedish banks during the period 1989-1997. In so doing, it also aims to develop a general oligopoly model with the specific purpose of providing a tool for an improved methodology for the evaluation of market power in oligopolistic markets, and to demonstrate the empirical application of this methodology. LÄS MER

 3. 3. Landets SångGudinna : Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Alfred Sjödin; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 18th C Swedish literature; theory of genres; the long poem; Georgic poetry; Pastoral; Epic; Classical Reception; Representation of the Countryside; Literature and War; Hedonism; Moralism; and Sentimentality in 18th C. Literature.;

  Sammanfattning : The long poem Skördarne (The HArvest) by johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818) was an attempt to do for the Swedish what Virgil had don for the Roman Countryside in his Georgics. However, "georgic poetry" was seldom recognised as a distinct genre by the classical system of poetics, and its relation to neighbouring genres were often unclear. LÄS MER

 4. 4. Frågan, hvarföre store män i krigskunskap, statsklokhet och vetenskaper uppkommet mer i thet ena än thet andra tidehvarfvet? Uti theras kongliga majestäters och hela then kongliga famillens höga öfvervaro, på nådigste befallning vidrörd af Johan Ihre, och i gustavianska lärosalen d. 7 sept. 1767 försvarad af Johan Gabriel Oxenstierna

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Edman, kong. acad. boktr

  Författare :Johan Ihre; Uppsala universitet.; [1767]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER