Sökning: "GPCR"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade ordet GPCR.

 1. 1. G protein-coupled receptor regulation: The role of protein interactions and receptor trafficking

  Detta är en avhandling från Experimentel medicinsk vetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Caroline Sandén; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; receptor trafficking; B1 receptor; receptor oligomerization; estrogen; GPER1; G protein-coupled estrogen receptor 1; EP24.15; BK; bradykinin; B1R; B2R; B2 receptor; GPCR; receptor maturation;

  Sammanfattning : The superfamily of G protein-coupled receptors (GPCR) is the largest gene family in the human genome. GPCR-mediated signaling operates in every human cell, and about 50% of existing clinically useful drugs act through GPCR. LÄS MER

 2. 2. Assay development for studies of G protein-coupled receptors at the single-molecule level

  Detta är en avhandling från Experimentel medicinsk vetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Olov Wahlsten; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TIRF microscopy; colocalization; drug discovery; QCM-D; GPCR; pharmacodynamics; kinetics; equilibrium fluctuation analysis;

  Sammanfattning : G protein-coupled receptors (GPCRs), also known as seven transmembrane (7TM) receptors,is the largest family of cell surface receptors. These receptors play a key role in transmittinga wide variety of signals across the cell membrane and are involved in physiologicalprocesses such as sensory transduction, cell-cell communication, neuronal transmission,and hormonal signaling. LÄS MER

 3. 3. The Gene Repertoire of G protein-coupled Receptors New Genes, Phylogeny, and Evolution

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Þóra Kristín Bjarnadóttir; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacology; Bioinformatics; Evolution; GPCR; Phylogeny; Farmakologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning;

  Sammanfattning : The superfamily of G protein-coupled receptors (GPCRs) is one of the largest protein families of mammalian genomes and can be divided into five main families; Glutamate, Rhodopsin, Adhesion, Frizzled, and Secretin. GPCRs participate in most major physiological functions, contributing to the fact that they are important targets in drug discovery. LÄS MER

 4. 4. The G protein-coupled receptor GPR30 signalosome - A novel G protein-independent mechanism regulating cAMP signaling and receptor trafficking

  Detta är en avhandling från Drug Target Discovery

  Författare :Stefan Broselid; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AKAP5; AKAP; MAGUK; cAMP signaling; constitutive signaling; signalosome; GPER; GPR30; GPCR; cytokeratin; RAMP3; apoptotic signaling; breast cancer; PDZ; PDZ-ligand;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om ett protein, en receptor, kallad GPR30. GPR30 tillhör proteinfamiljen G protein-kopplade receptorer vilka är nödvändiga för att celler ska kunna kommunicera med varandra och med sin omgivning. LÄS MER

 5. 5. The G-protein coupled receptor CMKLR1/ChemR23: Studies on gene regulation, receptor ligand activation, and HIV/SIV co-receptor function

  Detta är en avhandling från Elsevier

  Författare :Ulrika Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; HIV SIV; TIG2 chemerin; transcriptional regulation; ligand activation; Co-receptor; GPCR; ChemR23 CMKLR1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att en organism ska fungera är det nödvändigt att alla de celler som bygger upp organismen kommunicerar med varandra. Denna kommunikation sker genom att speciella proteiner på cellens yta, s.k. receptorer, tar emot signaler från andra celler. LÄS MER