Sökning: "GIS"

Visar resultat 11 - 15 av 191 avhandlingar innehållade ordet GIS.

 1. 11. Remote Sensing and GIS Applications for Groundwater Potential Assessment in Eritrea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggvetenskap

  Författare :Semere Solomon; KTH.; [2003]
  Nyckelord :Remote sensing; Geographic Information Systems; groundwater; geomorphology; Digital elevation model; lithology; hard rock; lineament; structures; hydrogeology; Eritrea;

  Sammanfattning : An integrated approach with remote sensing, GeographicInformation Systems (GIS) and more traditional fieldworktechniques was adopted to assess the groundwater potential inthe central highlands of Eritrea. Digitally enhanced colorcomposites and panchromatic images of Landsat TM and Spot wereinterpreted to produce thematic maps such as lithology andlineaments. LÄS MER

 2. 12. An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Lars Harrie; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; incremental generalisation; multiple representation; least-squares method; optimisation; cartographic constraints; displacement; cartographic generalisation; graphic generalisation; map production; object-oriented spatial databases; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag lagras allt fler kartor digitalt och nya metoder krävs för att förbättra denna digitala hantering. Ett område som studerats under senare tid är automatiska metoder för kartografisk generalisering. LÄS MER

 3. 13. Methods to Improve and Evaluate Spatial Data Infrastructures

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Ara Toomanian; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial data infrastructure; evaluation; balanced scorecard; geoportals; clearinghouse; web cartography; expert system; web services;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är inriktad på metoder för att förbättra och utvärdera infrastrukturer för geografiska data (eng. Spatial Data Infrastructure). LÄS MER

 4. 14. UNDERSTANDING URBAN PATTERNS Qualitative and Quantitative Approaches

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Vânia Aparecida Ceccato; KTH.; [2001]
  Nyckelord :urban quality; GIS; spatial statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the main field of study is urban patternsand the methodological issues involving the analysis of spatialdata across urban space. Four particular aspects are chosen toillustrate the dynamics of urban space, using Stockholm Countyas case study. LÄS MER

 5. 15. Spatial Variation in Near-Ground Radiation and Low Temperature - Interactions with Forest Vegetation

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Kristina Blennow; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; light interception; hemispherical photograph; growth; forest fragmentation; fluorescence; cold-induced photoinhibition; GIS; view factor; radiative cooling; frost protection; agro-climatic mapping; forest clear-cut; local climate; Microclimate; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Låg temperatur begränsar i stor utsträckning överlevnad och expansion av vegetation. Under senare år har samverkan mellan låg temperatur och hög instrålning, som leder till försämrad fotosynteseffektivitet, rönt stor uppmärksamhet. LÄS MER