Sökning: "GH26"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet GH26.

 1. 1. β-Mannan degradation by gut bacteria - Characterization of β-mannanases from families GH5 and GH26

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Evelina Kulcinskaja; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; glycoside hydrolases; gut microflora; mannan; enzymes; GH26; GH5; β-mannanase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människan lever inte bara själv, utan tillsammans med en mängd bakterier som lever i kroppen. Större delen av dessa lever i tjocktarmen. Dessa organismer är viktiga för vår hälsa. De stimulerar immunförsvaret, sänker pH i tarmen och gör det ogynnsamt för sjukdomsframkallande bakterier att växa till. LÄS MER

 2. 2. Transglycosylation catalyzed by β-mannanases : Molecular aspects relevant for enzymatic synthesis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Författare :Johan Morrill; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannanase; glycoside hydrolase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; HPLC; transglycosylation; alcoholysis; enzyme engineering; protein structure; enzymatic synthesis;

  Sammanfattning : Att ersätta ändliga resurser med förnybara alternativ är en av mänsklighetens största utmaningar i modern tid. Utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig civilisation behöver minska, och nya forskningsbaserade lösningar är nödvändiga för att åstadkomma långsiktigt hållbar tillväxt. LÄS MER

 3. 3. β-Mannoside hydrolases from clan A – Structural enzymology, subsite engineering and transglycosylation

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Anna Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannosidase; β-mannanase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; protein engineering; protein structure; subsite organisation; transglycosylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Energiförsörjning är essentiellt för alla samhällen världen över, men jordens resurser är inte obegränsade. Växter utgör en stor källa av förnyelsebara råvaror som skulle kunna användas för att ersätta en del fossila energikällor och material. LÄS MER

 4. 4. The digestive machinery of a human gut bacterium : Structural enzymology of galactomannan utilisation

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry

  Författare :Viktoria Bågenholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beta-mannanase; Glycoside hydrolase; enzymology; structural biology; kinetics; HPLC; product profiles; structure-function;

  Sammanfattning : Vi kryllar av bakterier. De bor framför allt i vår tjocktarm där de lever på de delar av vår mat som vi inte kan ta hand om själva. I utbyte omvandlar bakterierna en del av maten de äter till vitaminer och fettsyror som är viktiga för oss. LÄS MER

 5. 5. galactmannan degradation by fungi and gut bacteria : structural enzymology and fine -tuned substrate specifcity

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Författare :Sumitha Krishnaswamyreddy; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fine-tuned substrate specificity; β-mannanase; β-mannosidases; synergy; α-galactosidases; mannan converison in gut; transglycosylation; polysaccharide utilisation locus; phylogenetic analysis; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : AbstractThe degradation of plant based β-mannan polysaccharides represents one of the many challenges efficiently tackled by microorganisms living in different habitats. In this thesis, glycoside hydrolases (GHs) involved in mannan degradation from two different organisms, Aspergillus nidulans (paper I and II) and Bacteroides ovatus (paper III and IV) were studied. LÄS MER