Sökning: "Götebrogs universitet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Götebrogs universitet.

 1. 1. Berättelser och omdömen i en redares vardag

  Författare :Per Forsberg; Götebrogs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bedömning; investering; sjöfart; rederier; avskrivningar; omdöme; berättelser; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet : Om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna

  Författare :Robert Lindahl; Anders Bruhn; Erik Flygare; Martin Börjesson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster care; foster child; child welfare worker; social services; relationship; institution; role; professionalism; discretion; recognition;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study, analyze and understand the relationship between children and youth in foster care and their responsible child welfare workers. The empirical material consists of qualitative interviews with foster children (n=53, three interviews/child, in total 159) and child welfare workers (n=17) conducted in a national evaluation of a pilot project with supervision representatives, and two focus groups conducted for the thesis. LÄS MER