Sökning: "Göteborgs universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 5942 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet..

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: : Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Detta är en avhandling från Göteboprg

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 3. 3. Effects of critical incidents on consumer satisfaction

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Margareta Friman; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Perceived service quality; Consumer satisfaction; Negative critical incidents; Affect; Public transport;

  Sammanfattning : Satisfaction is assumed to be an important cause of attitude change by mediating between preexposure and postexposure attitudes. A number of factors account for whether one is satisfied or not with a specific product or service. One factor is expectations, another performance of the product or service, and a third disconfirmation of expectation. LÄS MER

 4. 4. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. LÄS MER

 5. 5. Characterisation and Some Statistical Aspects of Univariate and Multivariate Generalised Pareto Distributions

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Nader Tajvidi; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATEMATIK; MATHEMATICS; generalised Pareto distribution; multivariate extreme value theory; multivariate Pareto distribution; small sample properties; Bartlett s correction; maximum likelihood; statistical computations; simulation AMS 1991 subject classification: 62F11; 62E20; 60F17; 65U05;

  Sammanfattning : Extreme value theory is about the distributions of very large or very small values in a time series or stochastic process. This has numerous applications connected with environmental science, civil engineering, materials science and insurance. A rather recent approach for modelling extreme events is the so called peak over threshold (POT) method. LÄS MER