Sökning: "Göteborgs universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 6693 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet..

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : An increasing demand for environmental, socio-cultural and political aspects has led to that moreintegrated methods of tourismplanning has evolved, which emphasize sustainability as a key fac-tor. However, it is argued that the term sustainability is used carelesslyand that the social aspectis often overlooked. LÄS MER

 2. 2. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. LÄS MER

 3. 3. Att göra hem – En studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Maria Fuentes; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; home; consumption; relational place; affordance; connectivity; craft consumption; housing pathways; property commodity; porosity; identity; male homemakers;

  Sammanfattning : “Home” has become a commercialised place in contemporary Sweden. As both cause and ef- fect of this development, the Swedish market for furniture and interior decoration has grown significantly during the last twenty years. LÄS MER

 4. 4. Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Per Thilander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personell work; line managers; HR professionals; interaction; interplay; HR transformation; shared service; institutional theory; rationalism; relationism; case study; armed forces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Gustaf Kastberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kundvalsmodeller styrning kommuner; voucher systems; quasi-markets; new public management; management control;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om styrning av kommunal verksamhet med hjälp av kundvalsmodeller.... LÄS MER