Sökning: "Göteborgs universitet estetik och medier Institutionen för kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet estetik och medier Institutionen för kultur.

 1. 1. "Musik – mitt liv och kommande levebröd": : En studie av musiklärares yrkessocialisation

  Författare :Christer Bouij; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; Grounded theory; Music teacher sozialisation; Music teacher training; Role identity; Genus; grounded theory; Musiklärarsocialisation; Musiklärarutbildning; Rollidentitet; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

  Författare :Toivo Burlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art music; medialization; recording; producer; engineer; music technology; historiography; Representation; Phonography; Hypernotation; music industry; business; Swedish Society Discofil; Sveriges Radio; Studio Andromeda; recording techniques; romanticism; neo-classicism; the Midfield; modernism; canon; electronic music; EMS.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modernitet, adolescencs och kulturella uttryck

  Författare :Ove Sernhede; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960

  Författare :Mats Arvidson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bland polskor, gånglåtar och valser: Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken

  Författare :Karin Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER