Sökning: "Gösta Arvastsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gösta Arvastsson.

  1. 1. Kulturella representationer : En analys av några beskrivningar av samisk kultur under 199-talet

    Författare :Anders Mebius; Gösta Arvastsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Etnologi; Ethnology; Etnologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER