Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Kampen om barnets själ : barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980

    Författare :Göran Sidebäck; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnuppfostran-- historia -- Sverige; Barnomsorg-- historia -- Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER