Sökning: "Göran Söderström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Göran Söderström.

 1. 1. August Strindberg och bildkonsten : en biografisk studie

  Författare :Göran Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Strindberg; August; 1849-1912;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från patient till kund : Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

  Författare :Lars Nordgren; Institutionen för tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subject position; patient rights; patient position; marketization; freedom of choice; displacement; discursive formation; discourse; Customer position; conditions of possibility; transformation; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Marketization of society has gradually transformed health care at the end of the 20th century. The conditions of possibility for this transformation have been the social impact of the market discourse and the discourse on patient rights. These discourses brought about a displacement of the discursive order in health care. LÄS MER