Sökning: "Göran Paulsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Göran Paulsson.

 1. 1. Constitutive modeling of semi-crystalline polymers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

  Författare :Göran Paulsson; KTH.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Johanna Ringarp; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 2011 är det exakt 20 år sedan lärarkåren kommunaliserades. Reformen ger fortfarande upphov till diskussioner, inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen har medfört. I Professionens problematik analyseras motiven bakom kommunaliseringen. LÄS MER