Sökning: "Göran Lindgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Göran Lindgren.

 1. 1. The Role of External Factors in Economic Growth : A Comparative Analysis of Thailand and the Philippines 1950-1990

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Göran Lindgren; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studies in conflict economics and economic growth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Göran Lindgren; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Peace and conflict research; economic growth; economic costs of war; conflict; civil war; military expenditure; Thailand; Philippines; armed conflict; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : “Armaments and Economic Performance”. The literature on military expenditure (milex) is scrutinized with respect to five areas. Investment is reduced when milex increases. Most studies have found economic growth hindered by higher milex. LÄS MER