Sökning: "Göran Backlund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Göran Backlund.

 1. 1. The effects of modeling requirements in early phases of buyer-supplier relations

  Författare :Göran Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is an attempt to attack waste of resources during development of embedded systems. Modern systems, in aircraft or automobiles, constantly grow in complexity and also become more integrated. LÄS MER

 2. 2. Om ungefärligheten i ingenjörsarbete

  Författare :Göran Backlund; Bo Göranzon; Agneta Pleijel; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER