Sökning: "Göran Backlund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Göran Backlund.

 1. 1. The effects of modeling requirements in early phases of buyer-supplier relations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Göran Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This work is an attempt to attack waste of resources during development of embedded systems. Modern systems, in aircraft or automobiles, constantly grow in complexity and also become more integrated. LÄS MER

 2. 2. Om ungefärligheten i ingenjörsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Göran Backlund; KTH.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER