Sökning: "Fytokemi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Fytokemi.

  1. 1. Näringsvärden i vilda svenska växter : analyser och fysiologiska studier av olika komponenter med tonvikt på kolhydrater, protein och vitamin C

    Författare :Stefan Källman; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växter; Fytokemi; Nutrition;

    Sammanfattning : In order to investigate the possibility of using wild plants as food in emergency situations and to provide results for further physiological studies, the content and seasonal variations of different nutritive components were investigated in 80 wild Swedish species, including 9 lichens. The plants were analysed for: glucose, fructose, galactose, sucrose, inulin, starch, crude protein, ascorbic acid, minerals, ash and amino acids. LÄS MER