Sökning: "Fysisk lek"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Fysisk lek.

 1. 1. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 2. 2. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Författare :Eva Petersson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; non-formal learning; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : daptive responsive environments that encourage interaction for children with severe disabilities offer a distinct potential for play and learning in rehabilitation. Physical training and therapy for these children is often enduring, tedious, and boring through repetition - and this is often the case for both the child and the facilitator/therapist. LÄS MER

 3. 3. Preschoolers' peer competence : developmental perspectives on prosocial behavior, aggression, and social cognition

  Författare :Gun Persson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; naturalistic observation; longitudinal study; cognitive bias; theory of mind; social cognition; proactive aggression; reactive aggression; altruistic behavior; prosocial behavior; Social competence; peer interactions;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explored three broad aspects of preschoolers’ social competence: prosocial behavior, aggression, and social cognition. The longitudinal study followed forty-four children (initially 22-40 months), who were observed in natural peer interactions at their daycare centers during a two-month period in each of three con-secutive years. LÄS MER

 4. 4. To prevent without over-protecting : children and senior citizens injured during outdoor activities

  Författare :Lina Gyllencreutz; Britt-Inger Saveman; Ewa Rolfsman; Robert Ekman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Injuries are a common public health problem. Non-fatal injuries may result in pain and disabilities. Falls are a common causes of non-fatal injuries and many of these injuries occur during some physical activity. LÄS MER