Sökning: "Funktionsnedsättning konst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Funktionsnedsättning konst.

  1. 1. Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet : ett arbete i spänningsfältet mellan tro och vetande

    Författare :Eva-Rut Lindberg; Olle Johansson; Per Berg; KTH; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; electrohypersensitivity; functional impairment; disability; accessibility adaptation; elöverkänslighet; funktionsnedsättning; funktionshinder; tillgänglighetsanpassning;

    Sammanfattning : Elöverkänslighet är ett officiellt funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 3,2 procent av befolkningen i åldrarna mellan 18 och 80 år att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, vilket motsvarar drygt 200 000 personer. 0,4 procent uppger att de har svåra besvär. LÄS MER