Sökning: "Funktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 507 avhandlingar innehållade ordet Funktioner.

 1. 1. Arbejdsretlige funktioner

  Detta är en avhandling från København : Juristforbundets forl

  Författare :Ole Hasselbalch; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsrätt; Sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Preskriptionens funktioner : Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

  Detta är en avhandling från dokumaten.se

  Författare :Herbert Jacobson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civilrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is the Swedish rule regarding limitation of non-contractual tort claims. According to this rule, based on Swedish common law, such a tort claim is limited by statute 10 years after the occurrence of the event giving rise to the damage. LÄS MER

 3. 3. OECD-samarbetet : Funktioner och effekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunnar Sjöstedt; Stockholms universitet.; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Obstacle Problems for Green Potentials and for Parabolic Quasiminima

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Catarina Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Functions; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; Matematik; degenerate parabolic operators; Mathematics; quasiminima; obstacle problems; Green potentials;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar. I den första delen används rent potentialteoretiska metoder för att studera hinderproblemet hörande till en likformigt elliptisk andra ordningens differentialoperator på divergensform. Reguljära punkter till hindren karakteriseras med det klassiska Wiener-kriteriet. LÄS MER

 5. 5. Grafisk och algebraisk representation Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Annika Pettersson; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER