Sökning: "Funktionalism-- Sverige -- 1930-talet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Funktionalism-- Sverige -- 1930-talet.

  1. 1. Möbelarkitekt på 1930-talet : om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig

    Författare :Sigrid Eklund Nyström; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Futurum inredningsfirma ; Möbeldesign-- historia -- Sverige -- 1930-talet; Inredning-- historia -- Sverige -- 1930-talet; Funktionalism-- Sverige -- 1930-talet;

    Sammanfattning : The home and its design were a topic of great interest in Sweden during the 1930s. A new, independent profession—that of the furniture designer—began to establish itself. A study is made of the professionalisation and training of furniture designers. LÄS MER