Sökning: "Functionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet Functionalism.

 1. 1. Arkitekt i mellankrigstidens Europa - Fred Forbat och funktionalismen

  Författare :Roger Jönsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; Hungary.; the Soviet Union; Germany; place and tradition; modernism; aesthetics; design idiom; Bauhaus; functionalism; city planning; Fred Forbat; architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : This is the first comprehensive monograph on the subject of the architect Fred Forbat. He was a pioneer of functionalism who worked in four different countries. LÄS MER

 2. 2. Architectures of Life-Building in the Twentieth Century : Russia, Germany, Sweden

  Författare :Irina Seits; Sven-Olov Wallenstein; Irina Sandomirskaja; Thordis Arrhenius; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; architecture of the twentieth century; modernism; Soviet avantgarde; functionalism; constructivism; life-building; Russia; Germany; Sweden; urban theory; IKEA; living space; everyday life; home; Архитектура двадцатого века; жизнестроение; авангард; модернизм; функционализм; ИКЕЯ; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The modernist concept of life-building as an architectural method for improving the conditions of everyday life originated in Europe during the 1920s. This book explores three modes of functionalism by way of a comparative analysis of both the theoretical discourses and architectural practices associated with functionalism in Russia, Germany, and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Arkitektur och motstånd : Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970-1980

  Författare :Christina Pech; Johan Mårtelius; Fredrik Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; architectural debate; Swedish 20th century architecture; 1970s; functionalism; post-modernism; historiography; mannerism; critical regionalism; Per G. Råberg; ARARAT; Etnografiska museet;

  Sammanfattning : At the onset of the 1970s Swedish architecture showed noticeable signs of crisis, with failing confidence in architects and a general distrust in the future of architecture. Functionalism, the dominating architectural paradigm, was the root of the situation and the centre of contemporary debate. LÄS MER

 4. 4. Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

  Författare :Patrik Emblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatterätt; tax law; civilrätt; private law; pragmatism; substantialism; funktionalism; functionalism; rättsteori; allmän rättslära; legal theory; diskursteori; discourse theory; rättsliga begrepp; immanent kritik; immanent critique;

  Sammanfattning : The relationship between tax law and private law has been discussed extensively in the legal sources of Swedish income taxation. However, what is meant by private law has not been elaborated or problematized to any greater extent. LÄS MER

 5. 5. Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten

  Författare :Tomas Tägil; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; inredningsarkitektur; interior design; Architecture; Regional Characteristics; Critical Regionalism; Hans Westman; Skåne; Swedish Architecture; Building Tradition; Regionalism; Functionalism; Modern Architecture; 20th Century;

  Sammanfattning : This thesis deals with the regional aspects of Swedish modernism exemplified by the architecture of Hans Westman (1905-1991). The main purpose of the dissertation has been to make a survey of what is perceived as particularly regional in Westman's buildings and if we can really talk about modern regional architecture. LÄS MER