Sökning: "Fu-zhang Wang"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fu-zhang Wang.

  1. 1. Human herpesvirus 6 infection after allogeneic stem cell transplantation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

    Författare :Fu-Zhang Wang; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Human herpesvirus 6 (HHV-6) is a lymphotropic virus mainly infecting T lymphocytes but also other types of cells. Seroepidemiological studies have shown that more than 90% of individuals older than 2 years are seropositive for HHV-6. LÄS MER