Sökning: "Frykstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Frykstedt.

 1. 1. Dissertatio philologica de [śid] Hebræorum, Deut. XXVII:2. Quam venia ampliss. fac. philos. Ups. ventilandam sistunt mag. Jonas Frykstedt ... et Zacharias Colliander, Smolandus. In audit. Gust. maj. d. XII nov. MDCCXCVI

  Författare :Jonas Frykstedt; Zachris Colliander; Jonas Frykstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio philologica de digressionibus Pindari, quam venia ampl. fac. philos. Ups. publico examini subjiciunt Jonas Frykstedt ... et Johannes Henr. Olin, Smolandus. In audit. Gust. maj. d. III April. MDCCXC. H. a. m. s

  Författare :Jonas Frykstedt; Johan Henric Olin; Jonas Frykstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio theologica de libero arbitrio. Quam ex speciali s:æ reg. maj:tis gratia et venia max. vener. fac. theol. Ups. publico examini subjicit mag. Jonas Frykstedt ... respondente Carolo Joh. Almquist, Sudermanno. In audit. Gust. maj. die VI junii MDCCXCVIII. H. a. m. s

  Författare :Jonas Frykstedt; Carl Johan Almquist; Jonas Frykstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In radices æquationum quadraticarum annotationes quarum partem secundam ... præside Jöns Svanberg, ... pro exercitio p. p. Jonas Frykstedt Vermelandus. In Audit. Gust. die XXVII Maji MDCCCXXIX. H. A. M. S., p. 2

  Författare :Jöns Svanberg; Jonas Frykstedt; Jöns Svanberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside Jac. Ax. Lindblom, ... exhibita a Jona Frykstedt, Vermelando. Pars II. In aud. Gust. maj. d. XXII Nov. MDCCLXXXVI., P. 2

  Författare :Jacob Axelsson Lindblom; Jonas Frykstedt; Jacob Axelsson Lindblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER