Sökning: "Fri vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Fri vilja.

 1. 1. Practical Perspective Compatibilism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. LÄS MER

 2. 2. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Detta är en avhandling från Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg

  Författare :Torbjörn Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Augustine; Martin Chemnitz; Luther; Melanchthon; Scripture; tradition; free will; justification; reformation; lutheran orthodoxy; church fathers; sola scriptura; sola fide; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reformationens budskap brukar karakteriseras med hjälp av några "allena": Kristus allena, tron allena, nåden allena och Skriften allena. I denna studie undersöks hur Martin Chemnitz (1522-86) behandlar dessa teman och hur han sätter dem i relation till Augustinus teologi. LÄS MER

 3. 3. Disciplining Freedom Treatment Dilemmas and Subjectivity at a Detention Home for Young Men

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Gradin Franzén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; self-government; subjectivity; subject positioning; forced treatment; youth; normality; morality; humor; ideological dilemmas; resistance; Disciplin; självstyrning; subjektivitet; subjektspositionering; tvångsvård; ungdom; normalitet; moral; humor; ideologiska dilemman; motstånd;

  Sammanfattning : This ethnographic study explores treatment practices and staff-resident interaction at a detention home for young men, drawing on video recorded conversations and interviews. It investigates ideological dilemmas inherent in the institutional setting and how these produce complex subject positions to uptake, negotiate or refuse. LÄS MER

 4. 4. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anders Skans; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; Humanities Social Sciences; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Liberty Revisited. A Historical and Systematic Account of an Egalitarian Conception of Liberty and Legitimacy

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Lena Halldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; welfare state; discrimination; subordination; socioeconomics; power; gender; Pettit; Wollstonecraft; Mill; Locke; Kant; equality; non-domination; liberty; legitimacy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har tre huvudsakliga mål. Det första är att argumentera för en tolkning av politisk frihet som innebär att frihet föreligger i den utsträckning man inte är dominerad av andra: frihet som icke-dominans. LÄS MER