Sökning: "Fredrik Sundqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fredrik Sundqvist.

  1. 1. Perceptual Dynamics. Theoretical Foundations and Philosophical Implications of Gestalt Psychology

    Detta är en avhandling från University of Gothenburg

    Författare :Fredrik Sundqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER