Sökning: "Fredrik Sandberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Fredrik Sandberg.

 1. 1. Improvements in calculation of roll force during temper rolling

  Detta är en avhandling från Institutionen för tillämpad processmetallurgi

  Författare :Fredrik Sandberg; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Recognition of Prior Learning in Health Care From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RPL; health care; health care assistant; critical social theory; communicative action; recognition; adult education; adult learning; Jürgen Habermas; Axel Honneth; Validering; omvårdnad; vårdbiträde; kritisk samhällsteori; kommunikativt handlande; erkännande; vuxnas lärande; Jürgen Habermas; Axel Honneth;

  Sammanfattning : During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. LÄS MER

 3. 3. Designing tools for conviviality A design led exploration of Participatory Activity Mapping

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fredrik Sandberg; KTH.; KTH.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Convivial tool; design tools; service design; participatory design; space in between; heterogeneous; participatory activity mapping; absent; othering; Design tools; Service design; Participatory design; Space in-between; Heterogeneous; Participatory Activity Mapping; Absent; Othering;

  Sammanfattning : This thesis is a report of research work that contributes to the understanding of so-called convivial tools. It does this by describing how small enterprises use Participatory Activity Mapping as an approach to changing, as well as caring about, people and the things that hold their work situations together. LÄS MER

 4. 4. De origine psycologica troporum dissertatio, quam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu publico examini subjicit Laurentius Bersenius, Stip. Sandberg. Calmariensis. In Audit. Gust. maj. d. XVII Jun. MDCCXCVI. Horis a. m. solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Johann. Fredr. Edman, Reg. Acad. Typogr

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet.; [1796]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER