Sökning: "Fredrik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Fredrik Larsson.

 1. 1. Assessment of safety characteristics for Li-ion battery cells by abuse testing

  Författare :Fredrik Larsson; Carl Fredrik Larsson; SP Elektronik.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; overcharge; Lithium-ion; toxic gases; abuse test; thermal runaway; short circuit; safety; battery; fire;

  Sammanfattning : Despite the many advantages with lithium-ion batteries there can be disadvantages in form of safetyissues. In an abuse situation a Li-ion cell can undergo a thermal runaway releasing excessive heat,flammable and toxic gas emissions and eventually accompanied by dissembling/explosion and fire. LÄS MER

 2. 2. Efficient implementation of model-checkers for networks of timed automata

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Fredrik Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Systems; Datorteknik;

  Sammanfattning : Since real-time systems often operate in safety-critical environments it is extremely important that they function correctly. UPPAAL is a tool that can be used for validation and verification of real-time systems. LÄS MER

 3. 3. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. On the Incentives to Shift to Low-Carbon Freight Transport

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; low-carbon transport; green logistics; sustainability; operations and the environment; supply chain management; incentive alignment;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for approximately 20% of EU-27 greenhouse gas (GHG) emissions, and 27% of U.S. GHG emissions. With the Kyoto Protocol, Sweden and several other nations have agreed to reduce these emissions. LÄS MER

 5. 5. Methods for Visually Guided Robotic Systems Matching, Tracking and Servoing

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis deals with three topics; Bayesian tracking, shape matching and visual servoing. These topics are bound together by the goal of visual control of robotic systems. The work leading to this thesis was conducted within two European projects, COSPAL and DIPLECS, both with the stated goal of developing artificial cognitive systems. LÄS MER