Sökning: "Fredrik Höök"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Fredrik Höök.

 1. 1. Protein adsorption with a newly developed quartz crystal microbalance by Fredrik Höök

  Författare :Fredrik Höök; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quartz crystal microbalance; QCM; protein adsorption; kinetics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of a Novel QCM Technique for Protein Adsorption Studies

  Författare :Fredrik Höök; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :viscoelastic effects; myoglobin; QCM; hemoglobin; ferritin; dissipation factor; protein adsorption; conformational changes;

  Sammanfattning : The first part of this thesis (Papers I and II) is concentrated on the development of a novel quartz crystal microbalance (QCM) technique to study protein adsorption. The second part (Papers III-V) is focused on the application of the technique on protein adsorption using well characterized surface-solution-protein systems. LÄS MER

 3. 3. Om specialkombinationer. Akademisk afhandling, som ... till offentlig granskning framställes af mag. Victor von Zeipel och Carl Fredr. Conrad Höök af Wermlands nat. på öfra philosophiska lärosalen den 31 maj 1853 p. v. t. e. m., III

  Författare :Viktor von Zeipel; Carl Fredrik Conrad Höök; Viktor von Zeipel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Biomimetic surfaces : Preparation, characterization and application

  Författare :Annika Borgh; Bo Liedberg; Fredrik Höök; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Self-assembled monolayers; biomimetic surfaces; phosphates; antifreeze; surface spectroscopy; Molecular physics; Molekylfysik;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs tillverkning, karaktärisering och tillämpning av ett antal biomimetiska ytor. Biomimetik är att härma naturen och grundtanken är att titta på hur naturen löst liknande problemställningar. LÄS MER

 5. 5. Conformation of polypeptides at nanoparticles interfaces : protein structural changes and induced folding of peptides

  Författare :Martin Lundqvist; Fredrik Höök; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis can be divided into two parts. The first deals with characterization of structural and dynamic consequences for proteins of interactions with a solid surface in the form of silica nanoparticles. LÄS MER