Sökning: "Fredrik Bredin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fredrik Bredin.

  1. 1. Passive volume reduction heart surgery using the Acorn Cor Cap Cardiac Support Device

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

    Författare :Fredrik Bredin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acorn Cor Cap Cardiac Support Device; acute myocardial infarction; aortic regurgitation; dilated cardiomyopathy; heart failure; heart failure surgery; passive containment surgery; ventricular remodelling;

    Sammanfattning : Heart failure is a growing health problem, affecting an increasing number of patients with rapidly increasing costs for the health care system. In spite of recent improvements in pharmacological, non-pharmacological and surgical treatments the prognosis for patients with severe heart failure is still poor. LÄS MER