Sökning: "Fredrik Bondestam"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Fredrik Bondestam.

 1. 1. En önskan att skriva abjektet : Analyser av akademisk jämställdhet

  Författare :Fredrik Bondestam; Kaj Håkanson; Marianne Liljeström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; gender equality; positive discrimination; sexual harassment; higher education; semiology; discourse analysis; abject; Julia Kristeva; feminist theory; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what makes the discourse on gender equality possible in the context of Swedish higher education. Three aspects of this discourse - gender equality work, positive discrimination and sexual harassment - are focused on both empirically and theoretically. LÄS MER

 2. 2. En önskan att skriva abjektet: Analyser av akademisk jämställdhet

  Författare :Fredrik Bondestam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Sexuella trakasserier Könsdiskriminering Feministisk teori Jämställdhet Universitet Sverige Rekrytering Högskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER