Sökning: "Framgångsrika resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Framgångsrika resultat.

 1. 1. A Conceptual Framework for Studying the Successful Outcome of the IS Outsourcing Process from a Relationship Perspective

  Författare :Linda Bergkvist; Anders G. Nilsson; Ulf Melin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Information Systems IS outsourcing process; Interorganisational business relationship; Conceptual framework; Successful outcome; Outsourcing processen för organisationssystem IS ; Interorganisatoriska affärsrelationer; Konceputellt ramverk; Framgångsrika resultat; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : This thesis has its point of departure in the identified knowledge gap, which includes the importance of the information systems (IS) outsourcing relationship for studying the success of IS outsourcing. This research study, therefore, is structured with the belief that the disregard of the client-IS supplier relationship when studying IS outsourcing is paradoxical. LÄS MER

 2. 2. The effect of leadership values, behaviors and methodologies on quality and health

  Författare :Johan Larsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Health; Quality; Organizational control; Workplace health promotion; Quality Technology and Management; TQM; Quality control; Kvalitetsteknik; Kvalitet; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med den forskning som presenteras i denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om hur ledarskap kan praktiseras för att främja både medarbetarnas hälsa och organisationers kvalitetsarbete. Tre forskningsfrågor är ställda: 1.Hur relaterar ledarnas värderingar till ledarnas beteende samt aspekter av hälsa och kvalitet?2. LÄS MER

 3. 3. The effect of leadership values, behaviors and methologies on quality and health

  Författare :Johan Larsson; fysik och matematik Institutionen för teknik Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Health; Quality; Organizational control; Workplace health promotion; Quality Technology and Management; TQM; Quality control; Kvalitetsteknik; Kvalitet; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med den forskning som presenteras i denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om hur ledarskap kan praktiseras för att främja både medarbetarnas hälsa och organisationers kvalitetsarbete. Tre forskningsfrågor är ställda: 1.Hur relaterar ledarnas värderingar till ledarnas beteende samt aspekter av hälsa och kvalitet?2. LÄS MER

 4. 4. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Författare :René León Rosales; Beatriz Lindqvist; Lahdenperä Pirjo; Anna Sofia Lundgren; Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; etnologi; pedagogik; Foucault; interpellation; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; boys; primary school; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. LÄS MER

 5. 5. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Författare :Bo Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER