Sökning: "Frånvaro i skolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Frånvaro i skolan.

 1. 1. The Health Dialogue concept : School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context

  Författare :Malin Rising Holmström; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Niclas Olofsson; Ina Borup; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health promotion; health dialogue; longitudinal design; school nurses; schoolchildren; self-reported-health.; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamtal; longitudinell design; självrapporterad hälsa; skolbarn; skolsköterskor.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe schoolchildren's selfreported-health based on the Health Dialogue concept as well as to identify healthindicators and their possible associations in the perspective of 6 to 16 year-olds,and to provide an analysis of school nurses´ experiences of using the HealthDialogue concept, in the County of Västernorrland. The thesis was based on fourstudies (I-IV). LÄS MER

 2. 2. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv : En intervju- och dokumentstudie

  Författare :Anne-Sofie Strand; Mats Granlund; Elisabet Cedersund; Héctor Pérez Prieto; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER

 3. 3. Clinical diagnosis of lumbar disc herniation, outcome predictors for surgical treatment

  Författare :Nikola Vucetic; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sammanfattning Diskbråck - en utbuktning/bristning av mellankotskivan så att disksubstans tränger in i ryggmärgskanalen - är en av de få orsakema till ryggutlöst smärta som framgångsrikt kan behandlas kirurgiskt. Trots forbättrad röntgendiagnostik och förfinade kirurgiska metoder har operationsresultaten inte namnvärt forbättrats under de senaste decenniema. LÄS MER