Sökning: "Från"

Visar resultat 1 - 5 av 8637 avhandlingar innehållade ordet Från.

 1. 1. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 2. 2. Ringkors från Gotlands medeltid

  Författare :Joanna Wolska; Helena Edgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the monumental wooden roods which can be found in many of Gotlandis chur ches, and on which the body of Christ is surrounded by a glory in the shape of a ring or a solid disc. This type of triumphal cross occurred in Gotland between the beginning of the 13th and the middle of the 15th centuries. LÄS MER

 3. 3. Bonaden från Skog : undersökning av en nordisk bildvävnad från tidig medeltid

  Författare :Erik Salvén; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från moder till samhällsvarelse : Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året Runt

  Författare :Gullan Sköld; Henrika Zilliacus-Tikkanen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dionysii Telmahharensis Chronici liber primus e codice mss. Syriaco bibliothecae Vaticanae transcriptus notisque illustratus cujus p. I ... praeside mag. Ottone Friderico Tullberg pro gradu philosophico p. p. Johannes Rosell V. Got. In audit. Gust. die V Febr. MDCCCXLVIII h. a. m. s

  Författare :Otto Fredrik Tullberg; Dionysius Dionysius från Tell-Maḥrē; Johan Rosell; Otto Fredrik Tullberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER