Sökning: "Från clausewitz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Från clausewitz.

  1. 1. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

    Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

    Författare :Anders Åkesson; [1996]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Analysen av källornas uppgifter om uppbyggnadsfasen av de väpnade styrkorna under Muhammad och hans efterföljare kaliferna fram till 680 ger vid handen, att vi här har att göra med en organisation som stod på en likvärdig nivå med sina fiender i ledningsmässigt, strategiskt och taktiskt hänseende. Angreppet på de östromerska provinserna Palestina I-III och Arabia visar detta tydligt. LÄS MER