Sökning: "Frälsningsarmén"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Frälsningsarmén.

  1. 1. Nelly Hall: uppburen och ifrågasatt Predikant och missionär i Europa och USA 1882-1901

    Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Institute of Mission Research

    Författare :Gunilla Gunner; Alf Tergel; Sven Lundkvist; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Missionary studies; Nelly Hall; Women Preaching; Women History; Revival Movements; Church History–Sweden–1882–1901; Swedish Holiness Mission; Salvation Army; Swedish Americans; Holiness; Faith Healing; Apocalypticism; Missionsvetenskap; kvinnopredikan; kvinnohistoria; väckelserörelser; väckelserörelseforskning; kyrkohistoria-Sverige-1800-tal; Helighetsförbundet; Helgelseförbundet; Frälsningsarmén; svensk-amerikaner; helighet; helande; apokalyptisk; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Missionary studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Missionsvetenskap; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

    Sammanfattning : In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements as they did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United States. One of the most famous preachers in Sweden was Nelly Hall (1848–1916). LÄS MER