Sökning: "Foucault barn"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Foucault barn.

 1. 1. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; Child; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 2. 2. Så gör(s) idrottande flickor : Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten

  Författare :Jenny Svender; Karin Redelius; Lars-Magnus Engström; Kari Fasting; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth sport; gender; discourse; power; governmentality; Foucault; Butler; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The context of this thesis is a four-year sports initiative called the Handshake which was launched and funded by the Swedish government and specifically targets girls. The Special Sports Federations were assigned the task of distributing the money to the local sports clubs. The clubs could apply for funding in order to carry out local projects. LÄS MER

 3. 3. Läsande flickor : Läspolitik och det genomlysta subjektet

  Författare :Sara Andersson; Mats Börjesson; Magnus Öhrn; Jutta Ahlbeck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; girls; reading; Foucault; genealogy; history; event; dispositif; subjectivity; discourse analysis; citizenship; reading surveys; PISA; PIRLS; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject's historical constitution by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. LÄS MER

 4. 4. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Författare :Helene Båtshake; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER