Sökning: "Fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet Fotboll.

 1. 1. "Fotboll är livet" : en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport

  Författare :Britt-Marie Ringfjord; Peter Dahlgren; Peter Dahlén; Lund University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sportkultur; medier; genusdiskurs; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Media represent a powerful institution in society reflecting dominant values in society and take part in socialization to gender roles for men and women. The gender discourses in society as well as in mass media are interrelated to a complex system of many parts in people’s every day lives (the family, the school, the peer group, boyfriends etc. LÄS MER

 2. 2. Spelförståelse och kommunikationsförmåga : En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion

  Författare :Per Ohlsson; Tomas Kroksmark; Eva-Carin Lindgren; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Game sense; football; communication; essence; confirmation; phenomenography of listening; Spelförståelse; fotboll; kommunikation; andemening; bekräftelse; lyssnandet fenomenografi;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to develop knowledge about and knowledge how professional football coaches come to know that the essence of their instructions has been understood by their players, with particular focus on the theoretical aspects of the game.The background to this study is based on recent rapid developments in the game, as it changes from a strictly controlled system–oriented game to a game where the individual player is expected to perform multiple roles and change position during a match. LÄS MER

 3. 3. Fotboll från Mielke till Merkel : Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

  Författare :Joakim Glaser; Sweden Malmö university; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka det dialektiska förhållandet mellan å ena sidan identitetsskapande processer kring fotbollsklubbar och å andra sidan samhällsförändringar. Ytterst handlar det sålunda om hur fotbollssupportrars identitetsformeringar påverkats av och påverkat historiska, politiska och sociala förändringar i östra Tyskland mellan 1965 och 2015. LÄS MER

 4. 4. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 5. 5. Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter

  Författare :Jesper Fundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; Masculinity; Soccer; Fotboll; Manlighet;

  Sammanfattning : Diss. - S. 207-216: Bibliografi.. LÄS MER