Sökning: "Forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 2131 avhandlingar innehållade ordet Forskning.

 1. 1. På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Författare :Jenny Samuelsson; Olle Persson; Annelie Bränström Öhman; Jack Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER

 2. 2. Students as scientists : a study of motivation in the science classroom

  Författare :Jenny Maria Hellgren; Magnus Österholm; Jim Ryder; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; emotions; experiences; authentic science; student-teacher-scientist partnership; secondary school; implementation; classroom; mathematics; self-determination theory; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : School science and mathematics have been criticized for being difficult, de-contextualised and teacher-centred. This thesis concerns student motivation in science and mathematics in secondary school, and in particular student motivation in relation to student-teacher-scientist partnerships (STSPs) and an authentic science task called the Medicine Hunt where students help scientists to find new antibiotics. LÄS MER

 3. 3. Metod, personlighet och forskning : Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Författare :Eva Eliasson; Boel Englund; Birgitta Sandström; Per-Olof Erixon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER

 4. 4. Röster om kvalitativ forskning : En karaktäristik utifrån vetenskapliga texter

  Författare :Guy Karnung; Leif Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; qualitative research; meta-research; linguistic perspectives; scientific texts; argumentation process; argumentation context; explorative study; recursion; conceptual hierarchy; scientific communities; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this thesis the concept "qualitative research" is examined. As a scientific concept it can, for example, be related to and localized in different descriptions of Swedish educational research. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi; Externredovisning;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER