Sökning: "Fornsvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Fornsvenska.

 1. 1. De fornsvenska helgonlegenderna : källor, stil och skriftmiljö

  Författare :Jonas Carlquist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Helgonlegender; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bebrevat i Närke : Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv

  Författare :Helena Wistrand; Henrik Williams; Roger Andersson; Wistrand Helena; Per-Axel Wiktorsson; Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Middle Low German; charter; deed; letter; Närke; imported words; loan-words; language contact; lexicon; fornsvenska; medellågtyska; medeltidsbrev; diplom; Närke; importord; lånord; språkkontakt; lexikon; Scandinavian languages; Nordiska språk; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is the range, distribution, and usage of words imported from Middle Low German in medieval charters originating from the SwedishprovinceofNärke. The charters are all written in Old Swedish between the years 1350 and 1520. LÄS MER

 3. 3. Handskriftens materialitet : Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Författare :Agnieszka Backman; Henrik Williams; Lasse Mårtensson; Inger Lindell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Material Philology; Manuscript Studies; manuscript culture; late mediaeval; Old Swedish; Cod. Holm. D 3; the Eufemiavisor; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; romances; amen; structuring strategies; quire signatures; paratext; materialfilologi; handskriftskultur; semedeltida; handskrift; fornsvenska; Cod. Holm. D 3; Eufemiavisorna; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; riddarromaner; amen; strukturerande strategier; läggsignaturer; paratext; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a study of the multitext manuscript Codex Holmiensis D 3 based in Material Philology and its focus on the material conditions underlying manuscripts. The aim of the investigation is to describe D 3 in order to increase understanding of its material conditions including content and circumstance of copying, as well as its use and purpose. LÄS MER

 4. 4. Skriftsystem i förändring : en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna

  Författare :Alessandro Palumbo; Henrik Williams; Ulla Stroh-Wollin; Karl G. Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; medieval runology; dotted runes; Old Swedish; graphemics; graph-type; phonology; palaeography; epigraphy; writing culture; Roman script; runor; runinskrifter; medeltidsrunologi; stungna runor; fornsvenska; grafematik; graftyp; fonologi; paleografi; epigrafi; skriftkultur; latinsk skrift; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the development of Swedish runic writing during the Middle Ages in terms of runic shapes and orthography. It comprises three related investigations. A preparatory investigation surveys the runic shapes employed during the Middle Ages in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den bestämda artikeln i äldre fornsvenska : en historisk-semologisk studie

  Författare :Karl Larm; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER