Sökning: "Formal education"

Visar resultat 21 - 25 av 314 avhandlingar innehållade orden Formal education.

 1. 21. On the Validity of Reading Assessments: Relationships Between Teacher Judgements, External Tests and Pupil Self-Assessments

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Stefan Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Validity; Validation; Assessment; Teacher judgements; External tests; PIRLS 2001; Self-assessment; Multilevel models; Structural Equation Modeling; Socioeconomic status; Gender;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine validity issues in different forms of assessments; teacher judgements, external tests, and pupil self-assessment in Swedish primary schools. The data used were selected from a large-scale study––PIRLS 2001––in which more than 11000 pupils and some 700 teachers from grades 3 and 4 participated. LÄS MER

 2. 22. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jesper Haglund; Helge Strömdahl; Konrad Schönborn; Roland Kjellander; Kevin Dunbar; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 3. 23. Förskolans formande Statlig reglering 1944–2008

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Ulf P Lundgren; Eva Forsberg; Christian Lundahl; Peder Haug; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society.The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 4. 24. University and Culture: a Phenomenological Analysis of Formal and Informal Discourse on Education and Research at Universities in Sweden and China

  Detta är en avhandling från School of Economics and Management, Lund University

  Författare :Josef Mörnerud; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; University; Culture; Science and Technology Studies; Phenomenology; Research; Education; Meaning-Constitution-Analysis; formal and informal discourse; Sweden; China;

  Sammanfattning : In this research, science and its political appearance are studied through an empirical exploration of their representations in narrative expressions. The field of investigation is allocated to formal and informal discourse on university, education and research in Sweden and China. LÄS MER

 5. 25. Tradition Making and Tradition Breaking : Female students' Perspectives on Education

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Margareta Nilsson-Lindström; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-discipline; self-denial; self-realization; educational perspectives; subject; narrative; the formal liberty of choice; gender; education; sex; Sociology; biography and history; self-assertion; social segregation; Sociologi;

  Sammanfattning : Female students' traditional and non-traditional choices of education is the subject of this study. Facing difficult choices on different levels of the educational system girls often, statistically, make traditional choices, but they also in different ways break traditional patterns. LÄS MER