Sökning: "Formal education"

Visar resultat 21 - 25 av 280 avhandlingar innehållade orden Formal education.

 1. 21. On the Validity of Reading Assessments: Relationships Between Teacher Judgements, External Tests and Pupil Self-Assessments

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Stefan Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Validity; Validation; Assessment; Teacher judgements; External tests; PIRLS 2001; Self-assessment; Multilevel models; Structural Equation Modeling; Socioeconomic status; Gender;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine validity issues in different forms of assessments; teacher judgements, external tests, and pupil self-assessment in Swedish primary schools. The data used were selected from a large-scale study––PIRLS 2001––in which more than 11000 pupils and some 700 teachers from grades 3 and 4 participated. LÄS MER

 2. 22. Musikskap. Musikstunders didaktik i förskolepraktiker

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Ylva Holmberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actors; content; didactics; early childhood education; music education; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Music; Didactic; Early childhood; Musikskap; musicship;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett didaktiskt närmande beskriva och analysera musikstunder i förskolepraktiker. Studiens syfte är också att på en vetenskaplig grund spåra och utpröva begrepp som kan beteckna och fånga musikstundernas figuration, i detta fall en beskrivning av fenomenet som leder till ett didaktiskt begrepp. LÄS MER

 3. 23. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jesper Haglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 4. 24. Förskolans formande Statlig reglering 1944–2008

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society.The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 5. 25. University and Culture: a Phenomenological Analysis of Formal and Informal Discourse on Education and Research at Universities in Sweden and China

  Detta är en avhandling från School of Economics and Management, Lund University

  Författare :Josef Mörnerud; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; University; Culture; Science and Technology Studies; Phenomenology; Research; Education; Meaning-Constitution-Analysis; formal and informal discourse; Sweden; China;

  Sammanfattning : In this research, science and its political appearance are studied through an empirical exploration of their representations in narrative expressions. The field of investigation is allocated to formal and informal discourse on university, education and research in Sweden and China. LÄS MER