Sökning: "Form läge"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Form läge.

 1. 1. To reduce a ribonucleotide – Radical solutions in enzymology in form and function

  Författare :Oskar Aurelius; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ribonucleotide reductase; X-ray crystallography; Small-angle X-ray scattering; nucleotide metabolism; protein biophysics; metalloproteins; anaerobic enzymology;

  Sammanfattning : It has been more than 50 years since the enzyme system ribonucleotide reductase (RNR), catalysing the reduction of ribonucleotides to deoxyribonucleotides, was first discovered. RNR was also the first time that radical chemistry was revealed in an enzyme. LÄS MER

 2. 2. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  Författare :A. M. Ciardi; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Sammanfattning : The cathedral was one of the most important institutions in medieval Europe. The local as well as ecclesiastical elite gathered around it and its bishop; the liturgy was celebrated day and night, year after year; the cathedral served as educational institution of the clergy. The cathedral chapter, i.e. LÄS MER

 3. 3. Organisationstillblivelse och identitet : en studie av ÖstSam

  Författare :Robert Jonsson; Per Gustavsson; Jonsson Leif; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ÖstSam;

  Sammanfattning : "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. LÄS MER

 4. 4. Red Glass Coloration : a Colorimetric and Structural Study

  Författare :Torun Bring; Lars Kloo; Alicia Duran; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att försöka hitta alternativ till det kadmiumbase¬rade röda pigment som används idag. Detta har gjorts genom att delvis under¬söka kombinationer av grundämnen som i litteraturen finns omnämnda som röda glaspigment, delvis genom att försöka förbättra och underlätta produktionen av redan kända, men problematiska pigment. LÄS MER

 5. 5. The dynamics in harvested populations

  Författare :Anders Wikström; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fluctuations; temporal; state-space; Harvest; cod; vendace; elasticity; stage-structured; stochastic; growth-rate; Baltic Sea; Bothnian Bay;

  Sammanfattning : We are interested in the effect of harvesting on population fluctuations and for that purpose we develop and analyze an age-structured model where recruitment is a stochastic process and the adult segment of the population is harvested. When a constant annual harvest is taken the coefficient of variation of the adult population increases for most parameter values due to the age truncation effect, i. LÄS MER