Sökning: "Foresight"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Foresight.

 1. 1. Foresight and Feedback: Monitoring and assessing the environmental implications of emerging technologies

  Författare :Duncan Kushnir; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; patent analysis; lithium; Foresight; topic model; monitoring; guidance; energy system; resource availability; environmental assessment;

  Sammanfattning : The magnitude of the change required to approach sustainability indicates an effort that will have to be sustained over decades, during which vast new technology systems will have to be developed and deployed. Yet technological development is a double edged sword, and these efforts will inevitably incur unintended consequences. LÄS MER

 2. 2. Managerial foresight and firm performance

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Martin Amsteus; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Purpose – To specify what defines managerial foresight and to assess the association between managerial foresight and firm performanceMethodology/Approach – First, previous research was reviewed and foresight was defined. Second, an instrument for measuring managerial foresight was developed. LÄS MER

 3. 3. Planning Primates - A search for episodic foresight

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Mathias Osvath; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language evolution; planning; the Bischof-Köhler hypothesis; comparative episodic foresight; episodic system; autonoetic consciousness; orangutans; chimpanzees;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förmågan att planera med en medveten mental simulering har ansetts vara unikt mänsklig sedan Aristoteles. När människor planerar för psykologiska eller fysiologiska driftstillstånd som de för närvarande inte upplever, tror man att de använder sig av så kallad episodisk framförhållning. LÄS MER

 4. 4. Shaping sustainable food systems Local participation in addressing global challenges

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Aniek Hebinck; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; food systems; sustainability; food governance; transformative change; participatory processes; participation; civil society; niche level; food policy; urban food; urban agriculture; food poverty; imagined futures; foresight; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : The current unsustainable trajectory of food systems puts the social and ecological processes and functions on which human flourishing depends at risk. This last decade has seen, on one hand, continued insistence on transformative action and on the other, uncertainty and instability with respect to traditional, established institutions, such as the state. LÄS MER

 5. 5. Libertarianism and Potential Agents A Libertarian View of the Moral Rights of Foetuses and Children

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anna-Karin Andersson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; abortion; active passive; intention foresight; libertarianism; negative rights; positive rights; potential agents; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Practical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Praktisk filosofi; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : This essay advances a libertarian theory of moral rights, which responds effectively to some serious objections that have been raised against libertarianism. I show how libertarianism can explain children’s rights to certain physical integrity and aid. LÄS MER