Sökning: "Folkparker"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Folkparker.

  1. 1. Teater i Folkets park 1905-1980 : arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern : en kulturpolitisk studie

    Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

    Författare :Ann Mari Engel; [1982]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarteater; Folkets parker; Folkparker; Teaterhistoria; Sverige; 1900 talet; Teater; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER