Sökning: "Folkmedicin-- Etiopien"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Folkmedicin-- Etiopien.

  1. 1. Traditional wisdom and modern development : a case study of traditional peri-natal knowledge among elderly women in southern Shewa, Ethiopia

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Birgit Negussie; [1988]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folkmedicin-- Etiopien;

    Sammanfattning : Diss.... LÄS MER