Sökning: "Folk High Schools"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Folk High Schools.

 1. 1. Om folkhögskolans dynamik : Möten mellan olika bildningsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rolf Berndtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; the generally oriented course; projects of Bildung; selfeducation; self-development; self-rehabilitation; qualification; dynamic; process; power and Bildung;

  Sammanfattning : This study is describing the projects of Bildung which are possible to identify with the students and the teachers at two folk high schools and the meeting between those projects in the classrooms. Another purpose is to describe and analyze processes, which arise when teachers, students and folk high school as an institution come together. LÄS MER

 2. 2. I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Caroline Runesdotter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk High Schools; organizational fields; governance; institutional change; institutional logic; organizational archetypes; identity; legitimacy;

  Sammanfattning : Folk high schools have often been out of synchronisation: both behind the times and as pioneers, and always eager to keep up with their unique identity. There have been variations over time and simultaneously. Folk high schools are diverse. Folk high schools are economically vulnerable and dependent on external funding. LÄS MER

 3. 3. Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of education and communication

  Författare :Annelie Andersén; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 4. 4. Resande i arkitektur : John Åkerlunds liv och verk

  Detta är en avhandling från Umeå : Konstvetenskap

  Författare :Karin Eriksson Hultén; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; national romanticism; care of local arts; crafts and history; ownhome movement; folk high schools; churches; tourist stations; industrial buildings; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The thesis describes John Åkerlund (1884-1961) as a prominent architect among all those who were active in Sweden in the first half of the 20th century. The aim is to shed light on an extensive and partly unique professional achievement, somewhat overshadowed by those who have so far been paid more attention. LÄS MER

 5. 5. Mellan samtid och tradition folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Landström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self-identity; existential rationality; social sciences; samhällsvetenskap; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self identity;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER